نحوه نصب دستگاه دستی

1) ابتدا کابل اصلی را به پریز وصل میکنیم
2) کلید اصلی را که واقع در پشت دستگاه است را روشن میکنیم
3) Sealing Time پیش فرض روی 1.5ثانیه می باشد. قسمت کوشتکوبی دستگاه را روی بطری درب بسته می گذاریم طوریکه مرکز این دسته روی مرکز بطری نشسته باشد
4) شاسی روی هد را فشار میدهیم و صبر میکنیم که شمارش روی پنل که بصورت پیش فرض روی 1.5 ثانیه می باشد تمام شود سپس درب بطری را باز میکنیم و اگر علائم سوختگی در قسمت درب بطری مشاهده شد زمان Sealing را توسط شاسی کم میکنی